تاسف

متاسفم

 

احساس تـاسف دارم


بـرای تمـام کسانــی کـه بـا چشم هایشان قضاوت میـکننـــــد


حـس نمیـــــکننـــد …

 

                            نمـی شنونــــد …

 

                                                           نمچشنـــــد …

/ 0 نظر / 17 بازدید