دنیایت

 


دنیایت

 

خــــــــــــــیال می کنی

 

      وقــــــــــــــتی با دیگری

 

           از کـــــــــنارم رد میشوی

 

                    دنیا به آخر می رسد؟؟...

 

                           دنــــــیایت من بـــــــــودم

 

                                      که بــــــه آخــــر رسیدم...


/ 0 نظر / 15 بازدید