سرباز

 

سرباز خاطره ها

 

 

 

خاطـــــــــــــــره...

 

همان ســــــــــرباز مفقودالاثریست ...

 

تا مــــــــــــــــــــردنش را باور میکنی...

 

زنــــــــــگ در را می فـشـــــــــــــارد...

/ 0 نظر / 16 بازدید