بهترین غریبه

 

غریبه

 

ما به هــــم نمی رسیمـ


امّــــــــــــــــــــــــــــا ...


بهترینـ غریبه اتـ مـــــــــــــــــــــــــــــی مانمـ


که تو را همیشهـ دوســــتـ خواهـــــد داشتـ ...

 

/ 2 نظر / 16 بازدید