معرفت

 

زمستان

 

 

 

زمســـتان هر چقدر هم که سرد باشد

 

دســــــتان کســــــی را نخواهم گرفت

 

معــــــرفت آستین هایم بیشتر است...

 

/ 0 نظر / 18 بازدید