نمیخوام

مردم این شهر غریبن می خوام برگردم

قصدشون فریبه  می خوام برگردم

یه نفر بود که دل به نگاهش بستم

نگاهش سردو غریبه می خوام برگردم

/ 1 نظر / 6 بازدید
محدثه

نگاه خسته فرسوده من میان حلقه های اشک پژمرد کسی هرگز زحال من نپرسید دلم تنها میان غصه ها مرد