اندازه

 

دنیا

 

دنیــــــــــــــــــــــــا

 

هیچ وقت اندازه تن ما نشد

 

با اینکه خودمان بریدیم و دوختیم ...

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
malihe

خدا نکنه خانومی چیزی نشده بود فقط یکمی دلم گرفته بود ک خب خدا رو شکر با حرفای ریحان و باران خوب شدم