اخیییییییییییییی

اسمش پریا هست و یه سالشه، دو ماهه بخاطر عفونتِ شدید بستریه
دکترا ازش قطعِ امید کردن، شما رو به عزیزتون قسم، براش دعا کنین
از طرف : Ali Rasouli پدرِ این کوچولو
لطفاً به اشتراک بزارین تا همه واسش دعا کنن، شاید دعایِ یه دلشکسته بتونه معجزه کنه.

برای همه مریض ها دعا میکنیم تا لباس عافیت بپوشن..برای منم دعا کنید
عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید. 
/ 0 نظر / 15 بازدید