ساده ترین

 


دلتنگ که بـــــــــــــــــاشم

 


ســــــاده ترین حرف ها هم

 


 اشـــــــــکم را در می آورد

 


یاد تو که جــــــــای خود دارد
/ 3 نظر / 15 بازدید
امیرحسین

وای این منو خیلی تحت تاثیر گذاشت.عالی بود الهام

سرونازشیراز

بــــاز هـــــم خیال تــــو مــــرا “ بـــــــــــــــرداشــــت ” کجــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــرد ؛ نــمــــــــــــــــی دانــــم .....!:-*:-*:x

سرونازشیراز

بــــاز هـــــم خیال تــــو مــــرا “ بـــــــــــــــرداشــــت ” کجــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــی بــــرد ؛ نــمــــــــــــــــی دانــــم .....!:-*:-*:x