عــــــــــــــــــــــــــــــــذر خواهی

سلام سمیرا جون من طبق معمول زود قضاوت کردم گفتم اینجا ازت عذر خواهی کنم ببخشید گلم.نفس جیگرقهقهه

/ 1 نظر / 4 بازدید