فــــکر کردن

 

فکر کردن

 

گاهــــــی فرار می کـــنم

 

        از فــــکر کردن به تـــــــو...

 

              مثل رد کردن آهنـــــگی که

 

                         خیلی دوســــــتش دارم..

/ 0 نظر / 16 بازدید