اینکه.....+خدایا
اینکه دلتنگ توام اقرار می خواهـــــد مگر؟


اینکه از من دلخوری


انکار می خواهد مگر؟


وقت دل کنـــدن به فکر باز پیوستن مباش 


دل بریدن وعــــــده دیدار می خواهد مگر؟ 


عقل اگر غیرت کند یک بار عاشق می شویم 


اشتباه ناگهان تکـــــــــــــرار می خواهد مگر؟ 


من چرا رســوا شوم یک شهر مشتاق تواند 


لشکر عشـــــاق پرچم دار می خواهد مگر؟ 


با زبان بی زبانی بارهـــا گفتی برو 


من که دارم می روم ؛ اصرار می خواهد مگر؟ ..

خدایا... قیمت آسمانت چند است؟


می خواهم تکه آسمانی کلنگی بخرم 


دیگر زمینت بوی زندگی نمی دهد
/ 2 نظر / 9 بازدید
مرجان

عالی بود

علی

سلام.......خیلی خیلی خیلی زیباست ..هم عکس خودتون هم نوشتتون