تنهایی

 

تنهایی یعنی...

 

تنـــــــــهایی یعنی ....

 

                صد بار لیست گوشیت رو می گردی ...

 

                یـــــــــک نفـــــــــــــر برای درد و دل ...

 

                امـــــــــــــــــــــــــــــــا نیــســــــت ...

/ 0 نظر / 15 بازدید