رقص

 

رقس 

 

عشــــــــــــق ...

 

          رقصیدن به ساز کسی نیست

 

           یــــک رقــــص دو نفــره است

 

           گــــاهی یــک قــدم به جــــلو

 

           و گــاهی یک قــدم به عـــقب ...

/ 0 نظر / 15 بازدید