بدرقه

 

همراه اول 

 

او که مــــی رود نمی فهمد

 

         اما او که بـــــــدرقه می کند

 

                 خـــــــــوب می داند کـــه ...

 

                            کاسه آب معجزه نمی کند...!

/ 0 نظر / 2 بازدید