اشــــــکاشون

 

اشک

 

هیچ وقت دل اونایی که

 

گریه شون بی صدات رو نشکنید

 

چــــــــــــــــــــــــون ایــــــن آدم هــــــا...

 

هـــیچکس رو ندارن که اشــــــکاشون رو پاک کنه...

/ 0 نظر / 15 بازدید