جملات زیبا

قـول بده ، حداقل
“او” را ، مثل “من”
دوست نداشته باشی ......

.............................................................. 

هر بار که می خواهم به سمـتـت بیایم یادم می افتد

”دلـتـنـگی”
هرگز بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست….!

............................................................ 

میدانی 
برای گذر از 
دوســـتت دارم به دوســـتت داشــتم 
چه زجری باید بکشم ؟!

.....................................................

او تورا فراموش کرد
به چه می اندیشی هنوز..؟

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید