ماهاست

shargtell
 
 
ماههاست , فراموشش کرده ام؛
 
 
        خـــــــــــــــاطراتش را هم...! ولی ...
 
 
                    نمی دانم دســــــــــتانم , چرا هنوز ... . .
 
 
                                  به نـــــــــــــــوشتن نامش ذوق میکنند!!!
/ 0 نظر / 18 بازدید