دنیای من

 


ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺳﺖ ؛

 


ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ …
/ 3 نظر / 14 بازدید
عارف

چقد دختر احساساتی هستی[گل]

نجلا

ساده كه باشي زود حل ميشوي.....ميروند سراغ مسئله بعدي

شیما

سلللللللللللللام وبت قشنگه به من هم سر بزن راستی چرا یه مطلبو دو با گذاشتی