حسادت

  هــــــــــــر شــــــب


     خوشبختیت را دعــــا میکنم...


                            ولــــــــــــــــــــــــــــــــــی ...

 


    فقــــــط " خـــــدا " میداند ...


                          "حســــــادت" امانم را بریده...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید