رفــــــــتنی

 

رفتنی

 

باشـــــــــــــــــد...

 

تــــــــو مـرا نادیده بگیر...

 

موندنی راهش رو پیدا می کنه...

 

رفــــــــتنی بــــــــــــــــــــــــهونش رو...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید