/ 4 نظر / 7 بازدید
دختر تنها

سلام خانمی .وبلاگ قشنگی داری .به منم سر بزن

سلاــــــــــــــــــــــم

تو که قرار بود بیای تو که معلوم نبود برتی چی هم خودت هم منوامید وار کردی. ببین با چه ذوقی به بچه های خوابگاه می گفتم. کسیاز حرا مون چیزی نفهمه آگه می خوای مثل من گریه کنی تو خودت باشی