عاشق

 

دلتنگی- نمی بخشم- shargtell

 

 

 

اگر عاشـــق کسی دیگر شوم....

 

            باور کن آن روز، تا عــــمر دارم ....

 

                             تــــــــــــــو را نخواهم بخشید... 

/ 0 نظر / 15 بازدید