نیاز

گاهی نیازداری به آغوش بی منت.


کسی که توروفقط به خاطر خودت بخواد...


که تواوج تنهایی باچشاش بهت بگه:"باهاتم تاآخرش"

 

/ 0 نظر / 15 بازدید