هوایت

 

هوا

 

گاهی بی هوا

 

دلم هوایت را می کند

 

هـــــــــــــــوای تـــــــــــــــــو

 

تویی کع هیچ وقت هـــــوایم را نداشتی...

/ 0 نظر / 15 بازدید