مصلحتی


 

 

مصلحتی

 

مدتهاست مصلحتی شده ام

 

          خوب ب____ودن مصلحتی

 

                      خنده ه_____ای مصلحتی

 

                             ایستادن ه___ای مصلحتی

 

                                        با این حال کاش یکبارم تورا

 

                                                  مصلحتی حس می کردم ...

 

/ 0 نظر / 16 بازدید