سکوت

سکوت دلتنگی

 

گاهیــ خـــدا آنقـدر صدایتـ را دوستـ داردکــ ه

 

                 سکوتـــــــــــــ میکنـــد تا تــو بارهـــــا بگویــی


                                    خـــــــــــــــــــدای منـــــــــــــــــــــــــــ

/ 0 نظر / 20 بازدید