انتظار

انتظار دلتنگی

 

چقــــــــــدر احــــمقانست

 

           از یــــــــــک قـــــــهوه تلخ

 

                            انتظار فال شیرین داشتن

 

                                          مثــــل من که از تــــــــــو

 

                                                             انتظار عشـــــــق داشتم

 

/ 0 نظر / 15 بازدید