اشکم را

مادر

 

 

دلتنگ که بـــــــــــــــــاشم           ســــــاده ترین حرف ها هم                       اشـــــــــکم را در می آورد                                     یاد تو که جــــــــای خود دارد

/ 0 نظر / 23 بازدید