چـــــــــهرش

 

چهره

 

غمـــــگینترین جای خاطره اونجائیه که

 

           کــــــم کــــــم احســـــــــاس میکنی

 

                          چـــــــــهرش هم داره از یادت میره ...

/ 0 نظر / 15 بازدید