بی وفا

 

خیانت

 

 

 

بی وفایی کن وفــــــایت می کنند،

 

       با وفا باشی خــــــــیانت می کنند،

 

                    مهربانی گــــرچه آیینه خوشیست،

 

                                   مهربان باشــی رهایت می کنند...

/ 1 نظر / 14 بازدید