تا نباشد

دلت تنگ یک نفر که باشد !
تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد ؛
و لحظه ای فراموشش کنی ،
فایده ندارد …. تو دلت تنگ است ،
دلت برای همان یک نفر تنگ است !
تا نیاید … تا نباشد ….
هیچ چیز درست نمی شود

/ 0 نظر / 17 بازدید