ساده

 

سخت و ساده

 

 

ساده ی ســاده از دست می روند

 

آن چـــــــــــــــــــــــــــیز هایی که

 

همیشه سخت به دست می آیند

/ 0 نظر / 14 بازدید