رسم روزگار

این رسم روزگاره...

کسی را که خیلی دوست داری، زود از دست می دهی **از آنکه خوب نگاهش کنی.

**از آنکه او را در آغوش

 

بگیری . ** از آنکه تمام حرفهایت را به او بگویی ، **از آنکه همه لبخندهایت را به او

نشان بدهی مثل پروانه

 

ای زیبا، بال میگیرد و دور می شود ، و تو خیال میکردی تا آخر دنیا می تونی هر روز طلوع

آفتاب را با او تماشا

 

 کنی .

/ 1 نظر / 4 بازدید
mahsa

سلام الهام جون چی شده عزیزم؟